Čo je diabetický makulárny edém (DEM)?

Viac informácií o príčinách vzniku DEM

Diabetický makulárny edém (DEM) je forma diabetickej retinopatie (DR) a predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty u ľudí s cukrovkou. Predpokladá sa, že na celom svete trpí DEM asi 21 miliónov ľudí.

DEM je spojený s opuchom alebo zhrubnutím sietnice a presakovaním krvi a tekutiny do makuly – malej oblasti v zadnej časti oka, ktorá umožňuje ostré videnie. Týmto sa do pohybu dostáva množstvo procesov vrátane spustenia vysokých hladín vaskulárnych endoteliálnych rastových faktorov nazývaných VEGF. Nadbytok VEGF sa podieľa na presakujúcich krvných cievach a skutočne spôsobuje opuchnutie a zhrubnutie makuly.

Opuchnutie makuly vedie ku zníženiu jasnosti alebo ostrosti videnia do diaľky. Ak sa tento stav nelieči, môže viesť k závažnej a dokonca až trvalej strate zraku. Ak sa lieči v raných štádiách, strata zraku sa dá oddialiť, zastaviť alebo v niektorých prípadoch dokonca zvrátiť.

Objasnenie 2 typov DEM

Existujú 2 typy DEM, ktoré môžu vyžadovať rôzne liečebné prístupy:

    1. Fokálny makulárny edém spôsobujú zmeny štruktúry krvných ciev, čo vedie k presakovaniu do makuly. Miesta presakovania sú spravidla nespojené.
    2. Difúzny DEM sa vyskytuje vtedy, keď malé krvné cievy presakujú tekutinu cez makulu. Výsledkom je zhrubnutie takmer celej makuly a zrak je postihnutý vo väčšej miere.